Automatisk kjørelys på 240
Av: Eirik Nilsen

Automatisk kjørelys på Volvo 240 ble standard i Norge fra 1985 à da fikk Volvo Personbiler Norge AS denne typen kjørelys godkjent på Volvo 240.  Det er mulig de hadde disse lysene koblet i andre land, siden ledningen somregele er lagt opp fra fabrikken, men ikke tatt i bruk noen av komponenten f.eks. glødetråd vakten er ikke klargjort for automatisk kjørelys. Derfor er det i 98% tilfellene at man bare trenger å bytte ut noen få deler for at dette skal funke.
Skal prøve og beskrive litt om dette.


Litt fakta først om lover etc.

Hva sier Kjøretøyforskriften om Automatisk kjørelys på biler?
Sitat fra Lovdata:

Kjøretøyforskriften § 28-4 punkt 11 – 11.1
KJØRELYS:

 • 11. Bilen skal ha to lykter som gir hvitt eller gult kjørelys.  Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilte godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.


 • 11.1. Særskilte godkjente lykter skal ha Vegdirektoratets godkjennings nr. Innpreget  i glasset.  Lykter som er godkjent i Sverge og Finland og merket med nasjonalt godkjennings nr. kan også godkjennes. lykter som gir kurve-/tåkelys skal tilfredsstille kraven i
  § 28-5 nr.1

Kommer Volvo 240 under denne loven ?

I følge dette brevet fra Volvo Personbiler Norge AS så er Svaret JA

Lys bryteren i de forskjellige posisjonene:
 

Bilde 1:

Bilde 2:

Bilde 3:

Bryter i Pos. 0

Bryter i Pos. P (parklys)

Bryter i Pos. Nærlys

Her er tenningen slått på.  Lysbryteren står fremdeles i pos. 0 og da lyser parklysene sterkt dette siden det er dobbel pære (21w og 5w) Her er bryteren slått over til pos. P (parklys) da slukker 21W delen av pæra og bare 5w delen lyser Her er bryteren slått over til nærlys, da lyser parklysene enda, men også nærlys i hovedlykten er tent.

 NB!  Det er ikke snakk om to pærer, men en dobbel pære med både 5w og 21w lysstyrke

I 1985 ble kjørelysene på Volvo 240 godkjent, derfor er det ikke menge modeller eldre en 1985 som har det montert i Norge. 

Jeg har studert diverse koblingskjem fra bla. de som er i Haynes boka og noen jeg har fått tilsendt fra Volvo Personbiler AS.   Og ut fra disse har jeg kommet fem til at det ikke skal være noen stor oppgave og koble opp dette.  Selv trodde jeg først at man kanskje strekke noen ledninger etc., men det viste seg at de aller fleste Volvo’ene jeg sjekket har ledningen for kjørelys lagt opp fra fabrikken og strukket til ditt de skal, dvs. Lykter, glødetrådvakt og bryter, men disse er ikke gjort klar for det. 

Dersom ikke beskrivelse min virker på din bil sjekk kapitelt (Vist du mangler ledninger)

 

 

 

Dette er glødetrådvakten , dersom du ikke har kjørelys er den mestsansynelig svart.

 

 

 

 

Dette er glødetrådvakten som ikke er klargjort for for kjørelys, den mangler kontakt 3,4 og 5.  Det kan også hende du har disse pinnene, men at de ikke er koblet inni den

 

 

 

 

 

Dette er den som har alle kontakten

Hva trengs?

Dette trenger du av deler fra 1985 eller nyere
Noen modeller etter 1985 kan ka disse delene.

 • Glødetrådvakt
 • Lysbryter
 • Lykter (park/blink)

Andre deler:

 • Noen meter ledning
 • Og diverse kabelsko

Delen kan kjøpes nye på Volvo, eller finnes på huggeren noe som ofte er det billigeste.

 

Dette er den typen lykter du skal ha, denne har te ledninger fra den øverste pæra.

 

 1. (SV) Minus (går ikke gjennom kontakten)
 2. (BR) Kjørelys
 3. (W)   Parklys
 4. (GR) Blinklys

 

 

 

Glødetrådvakten er plasert på v.side av rattstammen.  Du kommer til den ved å løsne plata under dashbordet, den er festet i ett klipps så det er bare å dra den løs ingen skruvein kreves her.

 

 

 

Når den er løsnet vil den henge ned og se slik ut. 

 

Får å løsne vakten fra kontakten er det en låse pinne i midten av kontakten denne presser mott midten og drar vakta av kontakten.

Montering

Først koble fra minus på batteriet !!

Monterig er ganske enkel.  Start med å plukke av lykten og monter de nye.  Dersom kontakten på lykten din ikke passer til kontakten i bilen, kan du fikse dette på 2 måter.  Enten kan du klippe av kontaken på lykten og monter på de kabelsko eller du kan montere nyere kontakter på lednignnett i din bil.   Jeg liker siste alternativ da det ser mer originalt ut.

Det er forsjell på kontakten ved følgende modeller 1975 – 1979/80 og 1981 – 1993

Dersom du har koblet alt, kan du sette på minus igen og prøve lysene, dersom det ikke virker som beskrevet i denne beskrivelsen går du til neste side.

Dersom det ikke virker ved bruk av beskrivelsen over:
Denne beskrivelsen er laget etter tilbakemeldning fra en annen Volvo eier, og sammen fant vi ut hvordan det skulle fikses, men finner du andre problem ta kontakt så denne beskrivelsen kan bli så bra som mulig.

Hva kan problemet være?
I dette tilfellet viste det seg at lysene ikke virket 100% som de skulle og grunnet til det var at det manglet en leding på bryteren (kontakt 15)

Kontakt 15 er standard nummer i Klemmebetegnelse DIN 72 552 og betyr der: ” utgang plusstilkobling etter start kontakt

  

Her har jeg lagt ved et  koblingskjema som vise de ledningen som det er snakk om i denne beskrivelsen ”Hvis det ikke virker”:

 
Samtlige tips utføres på eget ansvar. Dette har fungert på min bil.
Ingen garantier for at det virker på din.
 
Har du ett lite styling tips eller triks, send meg det på en Email til: jsb@volvoforum.no

 

Copyright©2000-2007 www.volvoforum.no